Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

TECHNICKÝ ŘEDITEL Pozice je aktuálně obsazena

19. 03. 2018

- vedení týmu 16 osob v údržbě budov a strojníků;
- koordinace nutných i plánovaných oprav, strojních součástí, budov a technologií;
- odpovědnost za revize a kontroly vyhrazených technických zařízení;
- hlídání optimální výše nákladů a jejich snižování;
- optimalizace systému plánovaných oprav a jiných procesů na údržbě v souladu s principy štíhlé výroby;
- spolupodílení na investiční strategii;
- příprava a realizace podkladů pro finanční plánování technického oddělení;
- dohled nad náklady, hledání možností vedoucí k úsporám nákladů;
- prezentace výsledků práce celého oddělení majiteli na oficiálních jednáních.

Požadujeme

- dokončené VŠ vzdělání: ČVUT stavební nebo strojní;
- min. 10letá praxe na pozici výrobního ředitele výrobního závodu;
- velmi dobrá znalost oblasti údržby strojního zařízení;
- velmi dobrá znalost v oblasti údržby budov;
- zkušenost s plánováním pravidelné/preventivní údržby;
- zkušenosti s pořizováním nových investic;
- výborné vyjednávací schopnosti ve vztahu k dodavatelům;
- schopnost určovat priority úkolů;
- znalost práce s MS Office;
- AJ na komunikativní úrovni;
- bydliště v přiměřené dojezdové vzdálenosti;
- organizační a řídicí schopnosti, aktivní přístup
- dlouhodobost a profesní stabilitu.

Ostatní:

- Provoz a údržba technologií úpravy pitných a bazénových vod a zpracování vod odpadních zák.č.254/2001Sb, vyhláška č.238/2011Sb. v aktuálním znění;
- Provoz a údržba technických zařízení budov-vytápění, větrání, chlazení, ZTI;
- Provoz licensované elektrárny KVET dle zákona č.458/2000Sb.;
- Energetik- zákon č.458/2000Sb., a zákon o hospodaření energií č.406/2000Sb.;
- znalost s nakládáním s odpady dle zákona č.185/2001Sb.;
- znalost požární bezpečnost dle zákona č.133/1998Sb.;
- znalost provozu vyhrazených technických zařízení dle zákona o státním odborném dozoru č.174/1968Sb.;
- znalost plnění ustanovení zákona č.101/2000Sb.- o ochraně osobních dat- Kamerový systém;
- znalost za plnění ustanovení zákona č.350/2011Sb.- zákon o chemických látkách;
- alespoň základní znalost stavebního zákona č.183/2006Sb. a všech prováděcích vyhlášek;
- znalost zákona o veřejných zakázkách č.137/2006Sb.- bylo a je třeba pro přidělování státní dotace-viz akce EKOENERGIE 2014 – pouze principiálně;
- znalost správy technické dokumentace a poskytující odborné podklady a informace;
- schopnost jednat se všemi kontrolními úřady a inspekcemi a s auditorem externím a interním.

Nabízíme

- manažerské finanční ohodnocení;
- služební automobil i pro soukromé využití;
- pestrou škálu firemních benefitů;
- dlouhodobost a stabilitu.