Top manager

VIP OUTPLACEMENT / OUTPLACEMENT
Neboli Executive search naruby. Vrcholový manažer připravující výraznou kariérní změnu nemůže obcházet všechny poradce a už vůbec ne své klienty. Pokud připravujete změnu v horizontu 3 – 12 měsíců, umíme pro Vás zmapovat trh a prozkoumat neveřejné příležitosti. Vaše kariéra si zaslouží přístup exkluzívního zboží.

OUTPLACEMENT LIGHT: osobní konzultace, detailní prezentace zkušeností, vzdělání, odkrývání jedinečností i no-go, pohovor na nečisto, zpětná vazba. Seznámení s trhem práce, aktuálními trendy, hráči trhu a sociálními médii. Revize profesního životopisu, profilu na sociálních sítích, motivačního dopisu, atd.

OUTPLACEMENT COMPLET: outplacement light + identifikace potenciálních zaměstnavatelů a aktivní přístup k trhu práce.

VIP OUTPLACEMENT: služby outplacementu pro dlouhodobé klienty a partnery.

Garant služby: Andrea

 

D&O INSURANCE
Člen řídícího orgánu má za povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, jeho povinnost je neomezená (ručí celým svým majetkem včetně budoucích příjmů), objektivní (ručí i bez ohledu na osobní zavinění) a solidární (ručí za rozhodnutí celého řídícího orgánu společnosti). Pomůžeme Vám sjednat individuální D&O pojištění si ve Váš prospěch a jedna pojistka kryje činnost ve všech organizacích kde působíte/jste působil a kryje tím sebe, ale i své rodinné příslušníky.

Garant služby: Andrea+Patricia

 

KOUČINK
Podle Vašich potřeb Vám doporučíme naše spolupracující kouče, ať už zaměřené na Váš osobní rozvoj, na překonání nové situace nebo podnikání. Spolupracujeme pouze s certifikovanými kouči se zkušenostmi s businessu, obvykle nad 45 let.

Garant služby: Andrea

 

BUDOVÁNÍ OSOBNÍ ZNAČKY
Pomůžeme Vám s PR Vašeho jména nad rámec PR Vaší společnosti. Provedeme Vás prestižními podnikatelskými kluby v Praze. Posílení vlastního jména pomůže před plánovanou změnou zaměstnání, ale i před hledáním investora pro vlastní projekt aj.

Garant služby: Dáša

 

ZDRAVÝ ŽIVOT
Jen dostatečně zralý člověk si nechá poradit ohledně svého zdraví. Doporučíme Vám kouče na zdravý životní styl, který Vám pomůže s životosprávou a úpravou jídelníčku. Spolupracujeme s trenérem z prestižního fitness centra, který Vám připraví tréninkový plán na míru. Doporučíme Vám modely na zvládání stresu nebo meditaci.

Garant služby: Milena