Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

SUPPLY CHAIN MANAGER

04. 03. 2022

Our client, a well-established production company, is undertaking a reorganization to better fit with today demanding world, prices increase, closing of markets and other aspects than just “regular business”.

The role:
Establishing a new division SUPPLY CHAIN MANAGEMENT to ease production and sales departments as well as to accent the importance of all these individual sections – purchase, material warehouse, production planning, logistics and dispatch warehouse.

The initial focus should be on the PURCHASE department, revision of frame contracts and cooperation with key partners on a professional level with proper planning and quality control. The team is well coordinated, just missing ambitions and challenging the status quo, staying in the “takto jsme to dělali vždy” mode. Personal meetings with suppliers are essential – both local and international (CZE, IT, DE, …), negotiating prices and amounts, searching for suppliers, attending suppliers audits, etc.

Next phase will be about merging all the departments into a smooth and effective block, managing, motivating and supporting the teams.

Preparation of budget and forecasting of costs in close cooperation with the sales and controlling departments. Cost analysis, market monitoring and forecasting is more essential than ever before.

Effective stock management – evaluate and eventually improve the warehouse process.

Continuous improvement of all processes.

Reporting to the shareholders on a monthly basis (per

Požadujeme

- University degree, ideally management or logistics;
- fluency in Czech and English (daily use with international suppliers);
- managerial skills, experience with management of variable teams – both office and production staff;
- analytical thinking,
- proactive cooperative attitude, dynamic personality;
- high level of resistance and ability to initiate and cope with dynamic changes in a turbulent environment of a technical company;

Nabízíme

- managerial role, key player in the company´s top management;
- motivational financial package, bonus scheme;
- equipment: company car, mobile phone, notebook, etc.
- flexible working hours, additional vacation allowance.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)