Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

SPRÁVCE VÝROBNÍCH AREÁLŮ

03. 11. 2021

Pro společnost Elektroporcelán majetková a.s. se sídlem v Lounech, majitele rozsáhlého výrobně skladovacího areálu, hledáme kandidáta/tku na pozici: SPRÁVCE VÝROBNÍCH AREÁLŮ.

Náplň práce:
- Zajištění komplexní správy areálů Louny, Merklín a Hořovice;
- Komunikace s nájemci, řešení reklamací, zodpovídání dotazů a požadavků;
- Předávání / přebírání prostor s nájemci včetně všech odečtů a dalších náležitostí;
- Spolupráce s obchodníky při vyhledávání nových nájemců pro volné prostory – podpora, prohlídky, konzultace;
- Jednání s dodavateli služeb, příprava a vyhodnocování výběrových řízení;
- Zodpovědnost za pojistné smlouvy, vyjednávání a řešení případných pojistných událostí;
- Evidence všech revizí a certifikátů, zodpovědnost za včasnou obnovu;
- Plánování provozu a hospodaření;
- Zajištění měsíčního rozúčtování služeb a ročního vyúčtování;
- Spolupráce při plánovaní rekonstrukcí a účast při získávání potřebných stanovisek úřadů a dotčených orgánů; příprava výběrových řízení a jejich vyhodnocení, např. služby, opravy, rekonstrukce, zajištění podrobných objednávek a přesných faktur.

Konkrétní úkoly v nejbližším období pro lepší představu, na co se můžete těšit:
- demolice komínů;
- vybourání zbytků technologií;
- vyklízení nevyužívaných prostor pro nové nájemce;
- vybudování příjezdové komunikace k nově budovaným halám;
- odstranění kolejí po vlečce;
- atd.

Požadujeme

- Alespoň 5 let zkušeností se samostatnou správou výrobních nebo skladovacích areálů;
- Dokončené VŠ vzdělání stavebního směru;
- Výbornou znalost práva a legislativy v oblasti správy nemovitostí a převodu nemovitostí;
- Velmi dobré technické znalosti a dovednosti;
- Orientaci v územním plánování, stavebních a technických možnostech;
- Technické znalosti a myšlení;
- Dotahování úkolů, orientace na detail;
- Samostatnost, zodpovědnost, poctivost.

Nabízíme

- samostatnost a seberealizaci;
- finanční ohodnocení odpovídající náplni práce a zkušenostem;
- dlouhodobost a stabilitu. 

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)