Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

SPRÁVCE PORTFOLIA FINANČNÍCH AKTIV A PASIV

29. 09. 2022

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket, flexibilních obalů a nápojových etiket (OTK Group), dále ve společnostech zaměřených na finanční (Slavia Pojišťovna) i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit (Aquapalace Praha), hotelových a veletržních služeb (ABF), ve kterých je leaderem trhu v ČR. Jsme hrdí i na naše nejnovější start-upy v SuperNoty, No Limits Design a Bulovka Dental Clinic.

Aktuálně hledáme náhradu, za kolegu, který nás po 15 letech opouší na další etapu svého zajímavého života. Kolega s námi stál od dávných začátků, kdy se věnoval čistě obchodování s cennými papíry a role se mu postupně vytříbila, jak se měnila naše strategie. Vše zvládal hravě a stal se významnou oporou předsedy představenstva. Jsem zvědavá, kam se posuneme s Vámi, a Vy s námi :-)

 

Náplň práce:

Správa finančních aktiv:
-        Sledování a analýza kapitálových trhů (tuzemsko a svět);
-        Správa portfolia cenných papírů ve skupině, vyhledávání investičních příležitostí, posuzování výnosnosti, likvidity i rizikovosti a příprava doporučení; spolupráce při zakládání a správě investičních fondů;
-        Řízení cash-flow finančních portfolií (termínované vklady, depozitní směnky, měnové konverze, hedgingové nástroje apod.);
-        Realizace nákupů / prodeje cenných papírů do portfolia; podíl na přípravě emisí korporátních dluhopisů a jejich správa;
-        Vedení evidence finančních portfolií a zajištění plnění s tím souvisejících úředních povinností.

Správa finančních pasiv:
-        Zajištění reportingu bankám dle úvěrových smluv a emisních podmínek dluhopisů; dodávání podkladů burze CP a spolupráce s dalšími subjekty na finančních trzích (depozitáři, informačními zdroji apod.);
-        Sledování a vyhodnocování limitů a dalších podmínek úvěrových smluv a emisních podmínek dluhopisů;
-        Komunikace s finančními institucemi a generálními řediteli skupiny dle agendy úvěrových smluv, emitovaných dluhopisů a finančních portfolií.
-        Zajištění komunikace a plnění úředních povinností vůči regulátorovi (ČNB) a BCPP vyplývajících z emise a držení veřejně obchodovatelných CP.

Nákup komodit:
-        Sledování trhu s komoditami, zpracování výhledů a statistik;
-        Nákup komodit dle zadání předsedy představenstva;

Požadujeme

- dokončené VŠ vzdělání ekonomického směru;
- alespoň 10 let v oblasti obchodování a správy cenných papírů (makléřská zkouška výhodou);
- vynikající znalost související legislativy s přesahem do daní, schopnost získávat informace a udržovat si odbornost;
- poctivost, spolehlivost, vyrovnanost, nadhled;
- trpělivost, pečlivost, schopnost samostatného vedení administrativy při využití standardních SW nástrojů a informačních zdrojů;
- komunikativnost - osobní, telefonická i písemná komunikace s bankéři, úřady, kolegy i předsedou představenstva;
- stabilita, dlouhodobost, vysoká morální integrita. 

Nabízíme

- dlouhodobost a profesní stabilitu;
- odpovědnost;
- skvělý kolektiv hlavní kanceláře;
- finanční ohodnocení odpovídající praxi (rozpětí široké, uvidíme, kam se posuneme)
- příspěvek na stravování, dopravu, dovolenou, vzdělávání, lékařskou péči, atd. 

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)