Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

SPRÁVCE E-SHOPU

30. 06. 2023

SuperNoty.cz je zavedený e-shop pro legální stahování notových záznamů. Aktuálně disponujeme více než 215 tisíci skladbami z ČR, SK i ze zahraničí a spoustu z nich máte k dispozici zcela zdarma. Roky jsme budovali základnu not, postavili (a přebudovali) funkčnost e-shopu a nyní je čas e-shop více zkomercionalizovat. Proto hledáme nového šéfa e-shopu, který/která projekt posune na komerční úroveň.

Vaším úkolem by bylo dál rozvíjet e-shop a dostávat a rozšiřovat povědomí o něm:
- Provozovat funkční e-shop a zajistit jeho funkcionality a user-friendly nastavení;
- Získávat další autory pro přepis jejich tvorby;
- Zajišťovat vyúčtování autorských práv přímo autorům, případně přes OSA;
- Sledovat hudební scénu, vybírat skladby k přepisu, jednat s autory, organizovat notografy, kontrolovat jejich přepisy a publikovat je;
- Připravovat marketingové kampaně, pravidelně komunikovat přes sociální sítě;
- Hledat partnerství, sponzoringy, barterové spolupráce (např. partnerství hudebního festivalu, atd.);
- Komunikovat s notografy, zasmluvnit nové, podle kapacit a schopností zadávat práci,  kontrolovat, zajistit výplatu;
- Komunikovat s klienty, vyřizovat dotazy a případné reklamace;
- Zajištění podkladů pro účetnictví;
- Příprava reportingu a měsíční reportování akcionáři.

Zajistíme pro Vás právní, účetní, finanční, dotační a IT podporu. S nadřízeným a akcionářem spoluvytváříte strategii směřování. Je na Vás, kam se projekt posune.

Požadujeme

- potřebujeme zkušenost se samostatnou správou e-shopu - obchodní a marketingové cítění;
- vztah k hudbě (ideálně znalost not, ale není podmínkou);
- pečlivost, systematičnost, poctivost;
- ambice

Nabízíme

- zázemí holdingu včetně servisu podpůrných oddělení;
- akcionář zapálený do oboru;
- fixní odměna + % z tržeb;
- (věříme) v růst projektu a tedy i Vaší.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)