Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

SPECIALISTA INŽENÝRINGU

25. 03. 2022

Pro developerskou divizi investičního holdingu SPGroup a.s. zabývající se pozemním stavitelstvím hledáme šikovného specialistu inženýringu s chutí podílet se na vzniku zajímavých projektů (rezidenční bydlení, administrativní budovy, lékařské domy, ubytovací zařízení, výrobní a skladové areály).V novém roce nás čeká spousta výzev, nuda a stereotyp nehrozí.

Náplň práce:
• Zodpovědnost za kompletní inženýrskou činnost při přípravě projektu (komunikace s úřady, zajištění potřebných povolení);
• kontrola a následné projednávání projektové dokumentace pro jednotlivé stupně povolovacího procesu dle stavebního zákona;
• komunikace s příslušnými orgány státní správy a majiteli pozemků;
• zajišťování veškeré potřebné dokumentace, vstupní ch podkladů a kontrola jejich správnost a platnosti;
• vedení harmonogram přípravné fáze projektu v souvislosti se zajištěním všech potřebných povolení;
• archivace vyjádření příslušných orgánů a všech povolení potřebných pro výstavbu
• úzká spolupráce s Projektovými manažery a Přípravářem v týmu.

Požadujeme

• Zkušenost s kompletní agendou přípravy výroby;
• dokončené VŠ vzdělání stavebního směru;
• velmi dobrá orientace v projektové dokumentaci a technických normách;
• velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnosti;
• znalost práce na PC (CAD,MS Office);
• logický úsudek a praktičnost, klid a nadhled.

Nabízíme

Zázemí, sehraný tým profesionálů, zajímavé příležitosti. Ohodnocení odpovídající zkušenostem. 

 

Nástup: dohodou, ideálně co nejdříve

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)