Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

Ředitel M&A

19. 03. 2024

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket, flexibilních obalů a nápojových etiket (OTK Group), dále ve společnostech zaměřených na finanční (Slavia Pojišťovna) i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit (Aquapalace Praha), hotelových a veletržních služeb (ABF), ve kterých je leaderem trhu v ČR. Jsme hrdí i na naše nejnovější start-upy v SuperNoty, No Limits Design a Bulovka Premium Clinic.

Holding je spravován úzce spolupracujícím týmem seniorních ředitelů a externích poradců s místy se prolínající agendou. Projekty z oblasti M&A tak v minulosti řešil u společností Investiční ředitel, u nemovitostních dealů Obchodní ředitel, případně ad hoc Provozní ředitel. Vzhledem k nárůstu agendy a plánům bychom všechny M&A aktivity chtěli vyčlenit pod samostatnou posilu a rozšířit tým o M&A Ředitele s obchodním backgroundem. 

Aktuálně řešíme převážně akvizice do stávajících oborů (výstavnictví, cestovní kanceláře, hotel, ...), výjimečně analyzujeme nabídky mimo obor. Akvizice do stávajících společností probíhají v úzké spolupráci s místním managementem, od Vás bychom potřebovali větší drive, nadhled a vyjednávací schopnosti. Nedílnou součástí Vaší práce by byly základní analýzy a valuace, řízení DD přes lokální finanční a technické úseky a interní právníky. Dohled na post akviziční fází by přebral Investiční ředitel, nicméně uvidíte a uslyšíte dopady. Pro projekty v zahraničí potřebujeme aktivní němčinu a angličtinu. Práce u nás je velmi hands on při úzké spolupráci napříč holdingem (neznáme "to není moje práce") a velmi otevřené komunikaci. Hledáme a nabízíme dlouhodobost, pestrost agendy a stabilitu.

Požadujeme

Potřebujeme předchozí hands on zkušenosti s vedením M&A transakcí, nikoli jen odpozorované. Analytické myšlení, výborné vyjednávací dovednosti. Nehledáme jednorázovou výpomoc, ale dlouhodobou spolupráci, která se bude formovat (šikovní kolegové okolo mě rostou se svou agendou). Dokončené VŠ vzdělání ekonomického, případně technického zaměření, ale se znalostí ekonomiky. Náplň práce neumožňuje práci z domova. Aktivní angličtin a němčina.

Nabízíme

Další postup: v případě kladné odezvy cca 1-3 hodinové otevřené sektání s HR, představení skupiny, diskuse nad tématy, (doporučené) cca hodinové setkání se zástupcem top managementu (reference, spolupráce, nové otázky, která Vás zajímavjí, atd.), následné velmi formální setkání s předsedou představenstva. 

Těšíme se na setkání :-)

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)