Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

ŘEDITEL/KA DENTÁLNÍ KLINIKY

22. 04. 2020

Náplň práce:

Vybudování kliniky na zelené louce (ordinace takřka připravené):

Příprava konceptu, vstupního business plánu a harmonogramu potřebných kroků. Zajištění příslušných licencí a registrací, příprava příslušných směrnic a smluv. Zajištění vybavení jednotlivých ordinací. Nábor a nastavení spolupráce s odbornými praconíky. Řízení marketingu o marketingové kampaně. Reporting pojišťovnám i akcionáři.

Následné řízení kliniky a další rozvoj.

Požadujeme

Předchozí zkušenosti s řízením soukromé dentální kliniky / zkušenosti s rozjezdem soukromé kliniky (ideálně obojí). Znalost potřebné legislativy, vztahy, zkušenost se získáváním licencí, s navazováním spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Zkušenost s nastavením business plánu, s komplexním řízením společnosti za účelem dosahování tržeb a zisku. VŠ vzdělání podmínkou. Hledáme preciznost, urputnost, spolehlivost, schopnost odtahovat svěřené úkoly a hledat přímá i nestandardní inovativní řešení.

Nabízíme

zázemí silné společnosti, samostatnou práci na zajímavém projektu, zkušené kolegy a dlouhodobou perspektivu. Zajistíme právní poradenství, podpoříme v náboru, zajistíme účetnictví, zapůjčíme marketingového odborníka a poskytneme technickou podporu.

 

Lokalita: Praha 4 (hq), Praha 8 (klinika)

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)