Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

ŘEDITEL OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

17. 06. 2022

 

Společnost Elektroporcelán a.s., podnik s dlouholetou tradicí ve výrobě špičkových izolátorů pro rozvodné soustavy velmi vysokého napětí, hledá kandidáta na pozici ŘEDITEL OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI. Společnost Elektroporcelán má mezi obchodními partnery velmi dobré jméno. V minulosti jsme klientům dodávali jak vlastní výrobu, tak výrobky v širší škále nebo z dalších materiálů. Dnes již nevyrábíme, ale rádi bychom využili kontaktů i značky k čistému tradingu. 

Hlavním úkolem je nákup a prodej keramických a kompozitních izolátorů, vyhledávání nových obchodních příležitostí a řízení obchodní společnosti. 

Dílčími úkoly tak je rozvíjení obchodních vztahů se stávajícími odběrateli (energetiky, dráhy, správci přenosových soustav) a obnovení vztah s minulými. Navázání obchodních vztahů v nových teritoriích. Rozvíjení vztahů s dodavateli investic koncových odběratelů. Zajištění logistika a dokončujících operací. Organizace procesu zajištění certifikace, atd.

Požadujeme

Dokončené vysokoškolského vzdělání podmínkou, technický směr výhodou. Předchozí úspěšné působení v mezinárodním obchodě - obchodování s technickými komoditami. Velmi dobré ekonomické a právní povědomí, znalost postupů a právních i ekonomických aspektů v mezinárodním obchodě. Potřebujeme obchodní dovednosti, energii, chuť uspět, vynikající vyjednávací dovednosti a komunikační schopnosti. Aktivní angličtinu a další jazyky. 

Nabízíme

Fixní odměna + provize z obchodních úspěchů, v budoucnu podíl na HV obchodní jednotky. Velkou samostatnost a odpovědnost, sehraný provozní tým spolehlivě zajištující know how, podporu a logistiku (jen nemá dostatečný obchodní drive. Možnost doplnit si tým, 

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)