Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

PROJEKTOVÝ MANAŽER - písková úložiště

23. 01. 2024

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit, hotelových a veletržních služeb, ve kterých je leaderem trhu v ČR. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket a flexibilních obalů a obchodník s elektroizolátory, dále ve společnostech zaměřených na finanční i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Zároveň rozjíždíme start-upy, například v oblasti online prodeje a aktuálně intenzívně ve zdravotnictví.

Holdingová kancelář se mimo jiné stará o řadu projektů ve skupině, centrálně řídí nákup energií včetně úsporných opatření i investic. Aktuálně bychom rádi rozšířili tým expertů o kolegu / kolegyni na pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER / MANAŽERKA pro PÍSKOVÁ ÚLOŽIŠTĚ. Jedná se o nově vytvořenou pozici, pro experta z oboru s velmi kreativní a komplexní agendou.

Náplní práce tak bude pískové úložiště ve spolupráci s odborníky ze společnosti Elektroporcelán a.s. vyvíjet, zajistit výkresovou dokumentaci včetně materiálové struktury, výrobu prototypu a jeho umístění, testování a následně realizovat opakovanou výrobu. Dle osobního nastavení zůstat v roli Projektového manažera a řídit vývoj modalit nebo se zapojit do vybudování společnosti po provozní i obchodní stránce (nákup a výrobu by dále případně zajišťovala partnerská společnost, nicméně toto je horizont 2+let). V první fázi se tedy jedná o pozici bez podřízených a všechny profese řešit dodavatelsky.

Požadujeme

Hledáme absolventa ČVUT, fakulta strojní - Energetika a teplárenství se zkušeností jako projektant, projektový inženýr. Potřebujete zkušenost s projektovým řízením, zápal o obor, praktičnost a urputnost. Zkušenost s vyhledáním, zasmluvněním a koordinováním relevantních expertů.

Nabízíme

Pracovní místo: Praha 4 Pankrác nebo Louny

Nástup: dohodou, rádi počkáme

Ohodnocení: v první fázi fixní odměna + bonusy za milníky. Ve fázi budování společnosti podíl na HV, případně podíl na společnosti.

Těšíme se na setkání

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)