Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

PRIVÁTNÍ BANKÉŘ

01. 01. 2015

- praxi v prodeji finančních produktů alespoň 5 let;
- zkušenosti, zápal a přehled v oblasti investic;
- správa vlastního portfolia alespoň 100 mil. Kč, schopnost budovat dále;
- obchodní nadání a ambice;
- snahu o další osobní rozvoj;
- velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti;
- vyzrálou samostatná osobnost, reprezentativní vystupování;
- klientsky orientovaný přístup;
- dokončené VŠ vzdělání;
- aktivní znalost anglického jazyka výhodou;

Požadujeme

- Správa klientského portfolia;
- Akvizice nových klientů;
- Pravidelná účast na společenských / networkingových akcích.

Nabízíme

- Možnost nadstandardních výdělků;
- Možnost pokrýt komplexní investiční potřeby klientů dle analýzy jejich potřeb;
- Možnost poznat netuctové investiční produkty od private equity po umění.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)