Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY

14. 12. 2021

Pro developerskou divizi investiční skupiny SPGroup a.s. zabývající se pozemním stavitelstvím hledáme šikovného přípraváře/přípravářku s chutí podílet se na vzniku zajímavých projektů (rezidenční bydlení, administrativní budovy, lékařské domy, ubytovací zařízení, výrobní a skladové areály). Rozsah práce velmi pestrý, pohodová parta projektových manažerů a skvělý šéf. 

 • příprava a realizace výběrových řízení subdodávek prací a materiálů;
 • příprava podkladů pro realizaci;
 • příprava podkladů pro uzavření SOD vč. dodatků a změnových listů v souladu s harmonogramem výstavby a vnitrofiremními pravidly;
 • odpovědnost za správu subdodavatelských smluv a dokumentů;
 • zpracování odhadu investičních nákladů a zakázek, sledování ekonomických nákladů a výsledků stavby v souladu s rozpočtem;
 • shromažďování a archivace všech potřebných dokladů k předání díla objednateli/nájemci a kolaudaci projektu;
 • kalkulace a evidence víceprací/méněprací, změnových listů;
  úzká spolupráce s Projektovými manažery.

Požadujeme

 • Zkušenost s kompletní agendou přípravy výroby;
 • dokončené VŠ vzdělání stavbního směru;
 • Velmi dobrá orientace v projektové dokumentaci a technických normách;
 • velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnosti;
 • znalost práce na PC (CAD,MS Office);
  logický úsudek a praktičnost, klid a nadhled.

Nabízíme

U nás najdete sehraný tým projektových manažerů odpovědných za své projekty, ale vzájemně propojených a zastupujících se. U náročnějších projektů bude spolupracovat právník, obchodníci a kolegové na financování. Fixní ohodnocení.

Nástup: dohodou (nová pozice)

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)