Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

PRÁVNÍ ASISTENT/KA

24. 06. 2019

Pro hlavní kancelář investiční skupiny vypisujeme výběrové řízení na pozici ASISTENTKA PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ, která se bude spravovat právní archiv i digi archiv a připravovat jednodušší právní dokumenty dle šablon a starat se o akuálnost obchodních rejstříků. 

NÁPLŇ PRÁCE:

- Evidence a archivace všech právních dokumentů, zejména smluv a znaleckých posudků včetně digitalizace, zakládání a vyhledávání v archivech;

- Kontrola (revize) formální správnosti smluvních a jiných právních dokumentů, příprava smluv jednoduššího typu a dodatků ke smlouvám dle šablon;
- Příprava plných mocí;
- Správa údajů v obchodním rejstříku – příprava podání, příloh, zajištění podpisů a podání na obchodní rejstřík;
- Aktualizace stanov společností, zajištění aktuálních údajů v obchodním rejstříku (aktualizace přehledů);
- Zakládání dokumentů do sbírky listin;
- Komunikace s katastrálními úřady (návrhy, doplnění, získávání informací pomocí dálkového přístupu);
- Komunikace s živnostenskými úřady (živnosti, změny, atd.);
-Příprava zápisů valných hromad společností a rozhodnutí jediného akcionáře;
- Příprava zápisů ze zasedání představenstev, dozorčích rad;
- Komunikace se soudy, správními a jinými úřady;
- Komunikace s notáři (notářské zápisy, ověřování, sjednávání termínů atd.);
- Evidence pracovních smluv;
- Spolupráce s finančním oddělením (podklady, smlouvy, archivace);
- Podpora asistentky předsedy představenstva případné zastupování v době nepřítomnosti.

Požadujeme

- Alespoň 3 roky v advokátní kanceláři, kanceláři soudu nebo na obdobné pozici;
- Pečlivost, systematičnost, pořádkumilovnost;
- Preciznost v termínech i archivaci;
- Komunikativnost, příjemné vystupování;
- Perfektní znalost češtiny;
- Perspektivu dlouhodobé spolupráce.

Nabízíme

- Profesionální pracovní zázemí, kolektiv vysoce kvalifikovaných kolegů ochotných poradit a vést;
- Dlouhodobost a stabilitu;
- reprezentativní prostory na Praze 1;
- Seberealizaci, klid na práci,;
- Perspektivu dlouhodobé spolupráce.

 

Nástup: dohodou (i ihned)

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)