Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

OBCHODNÍ ŘEDITEL M&A

03. 02. 2021

Investiční skupina patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit a hotelových služeb, ve kterých je leaderem trhu v ČR. Do portfolia dále patří dominantní výrobce působící v obalovém průmyslu, dále podíly ve společnostech zaměřených na finanční i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí, pronájem vlastních průmyslových areálů a administrativních prostor či realizující developerské projekty. Zároveň rozjíždí start-upy - e-shopy, ale i ve zdravotnictví. Do kompaktního obchodního týmu hlavní kanceláře hledáme z důvodu generační obměny kolegu / kolegyni na pozici Obchodní ředitel / ředitelka M&A. Role může být do budoucna spojena se výkonem role statutárního zástupce. 

Role:
Náplň práce je velmi široká – očekáváme řízení obchodního týmu a zapojení do všech M&A aktivit – nákup prodej společností, jejich podílů, výkup pozemků, zajištění obsazenosti vlastních administrativních nebo provozních budov, atd. Jinými slovy – od akvizice / divestice firmy +1mld. po pronájem parkovacího místa. Významnou součástí je zajištění bankovního financování včetně reportingu bankám a budování vztahů. Obchodování s cennými papíry firemními i soukromými, doporučení a exekuce. Řízení seniorního týmu obchodníků / odborníků na jednotlivé oblasti.

Požadujeme

Hledáme silnou vyzrálou osobnost s vlastní obchodní zkušenosti – očekáváme osobní zapojení do obchodu nejen na nejvyšší úrovni, ale i hands-on řízení vlastních projektů. Potřebujeme zkušenost s výkonným řízením M&A transakcí, s nemovitostními transakcemi.  Zkušenosti se zajišťováním financování a dobré vztahy. Zkušenost z kapitálových trhů nezbytná, výhodou zkušenost s působením v regulovaném oboru. Potřebujeme podnikatelský přístup „halíře dělají talíře“, kreativní myšlení (schopnost poradit si / hledat řešení ne protiargumenty), dotahování projektů, spolehlivost, urputnost. Vítáme technické znalosti z oblasti stavebnictví. Pro uřízení transakce potřebujeme velmi dobré právní a ekonomické povědomí – za smlouvu odpovídá člen obchodního týmu. Dokončené VŠ vzdělání podmínkou, doplnění o MBA výhodou, aktivní český i anglický jazyk. 

Vhodné pouze pro dlouhodobou spolupráci,  spolupráce pod 5 let by nebyla přínosná.

Nabízíme

Zázemí silného holdingu, profesionální tým hlavní kanceláře a především kompaktní obchodní tým s inhouse právní, daňovou i technickou (stavební) podporou.  Víceméně vlastní řízení času (nemyšleno home-office), administrativní podporu a zázemí krásné nové budovy na Praze 4. Vzhledem k velmi různorodému portfoliu skupiny nenastane jednotvárnost ani stereotyp. Pracovní prostředí velmi přátelské, soudržné, podporující, nekonkurující si,  zaměřené na výsledky ne na reporty.    

 

Místo: Praha

Nástup: dohodou, možno i ihned (vítáme dostatečný soubě)

 

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)