Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

OBCHODNÍ ŘEDITEL (INVESTIČNÍ HOLDING)

21. 06. 2024

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit, hotelových a veletržních služeb, ve kterých je leaderem trhu v ČR. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, dále ve společnostech zaměřených na finanční i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Zároveň rozjíždíme start-upy, například v oblasti online prodeje a nejnověji ve zdravotnictví.

Kancelář holdingu tvoří oddělení Corporate Governance (správa a rozvoj jednotlivých společností), Provoz (právní, procesní agenda), Finance (finanční řízení koncernu, spv a start-upů, konsolidace), HR a velmi významnou roli hraje samozřejmě Obchod

Po odchodu dlouholetého Obchodního ředitele jsme agendu částečně přerozdělili a zůstaly 2 hlavní ramena - FINANCOVÁNÍ a REALITY.  Financování stále skvěle zastřešuje bývalý Obchodní ředitel, realitní činnost zvládnou 2 obchodníci s manažerem. Vzhledem k rozšiřování portfolia, připravovaným akvizicím a navyšování požadavků na obchodní řízení holdingu, hledáme zkušeného manažera (manažerku), který má zkušenosti z obou činností, převezme řízení a výhledově (cca 12 měsíců) plně nahradí svého předchůdce. 

Realitní část zahrnuje zajištění obsazenosti výrobních a skladovacích areálů, lékařského domu, administrativních budov, bytů i rodinných domů. Vyhledávání akvizičních příležitostí včetně analýz a vyhodnocení. Vyhledávání prostor pro další expanzi v oblasti zdravotnictví, developmentu, rychlého občerstvení a hospitality. Vedení investiční komise vyhodnocující jednotlivé příležitosti.

Část financování zahrnuje jak získání / navyšování stávajících úvěrů, tak supervizi reportingu bankám a případnou podporu společností při zajišťování jejich financování. 

Jako součást vedení budete na poradách vedení zapojen do rozhodování o klíčových rozhodnutí holdingu.

Kromě řízení obchodníků a směřování projektů Vás čeká samostatná práce - jak přímý obchod, tak obchod přes prostředníky a poradce (big4, aj.).  Pozice je velmi hands-on s vlastní samostatnou agendou. Vzhledem k nastavení a spolupráci je nezbytná denní přítomnost v kanceláři. 

Od Vás čekáme expertní zkušenosti z obou zmiňovaných oblastí, zkušenost s M&A vítány. VŠ vzdělání podmínkou, aktivní čeština a angličtina samozřejmostí, vítáme znalost němčiny (rozpracované akvizice AT).

Na obsazení pozice nespěcháme, hledáme zkušenosti, manažerskou vyzrálost a stabilitu. Předchůdce s jeho čtyřiadvaceti lety asi nedoženeme, ale pod 5 let si spolupráci neumíme představit. 

Další kroky: první cca 2 hodinové setkání se mnou, diskuse nad projekty, detailní seznámení s agendou, nastavením i procesy pro jasnou představu chodu holdingu a ověření vzájemné kompatibility, zodpovězení maxima Vašich otázek. Druhé kolo - setkání s dalším zástupcem holdingu, spíše praktické zkušenosti, ověření kontaktů atd. Třetí cca hodinové kolo seznámení s akcionářem. 

Těším se na setkání s Vámi.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)