Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

Manažer strategie a koncepce

21. 06. 2024

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit, hotelových a veletržních služeb, ve kterých je leaderem trhu v ČR. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, dále ve společnostech zaměřených na finanční i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Zároveň rozjíždíme start-upy, například v oblasti online prodeje a nejnověji ve zdravotnictví.

Aktuálně rozšířil naše řady kolega pro oblast zdravotnictví, ale vzhledem k rozšiřování portfolia a navyšování požadavků na správu a řízení dceřiných společností, hledáme dalšího kolegu/kolegyni na nově vytvořenou pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA se specializací na společnosti z oblasti HOSPITALITY a SLUŽBY obecně (nikoli retail, viz. portfolio), kde rosteme a plánujeme expandovat do dalších podoborů a do zahraničí. Nejsme přereportovaný korporát, ale co neměříme, neřídíme, reporting a rozpočtování hraje významnou roli ve výkonu akcionářských práv. V oblasti služeb je převážná část našeho portfolia (ABF, Aquapalace, hotely, gastro provozy, ...), chceme tedy posílit manažerský tým holdingu o kolegu / kolegyni s expertízou z této oblasti. 

Vaše role:
Osobní řízení strategických projektů většího i menšího rozsahu a supervize investičních projektů v jednotlivých společnostech skupiny SPGroup působících převážně v oblasti služeb. Identifikace růstových příležitostí a synergií napříč holdingem; vyhledávání projektových příležitostí k úspoře nákladů; participace na sestavení / oponenturách rozpočtů, projekty controllingu a interního auditu; rozvoj odpovědných osob v oblasti projektového řízení; Hledání slabých míst a příležitostí, přenášení best practice.atd. Cesta k důkladnému seznámení je přes osobní účast na zasedáních představenstev a vybraných interních poradách svěřených společností a na poradách vedení holdingu. Přehled o aktivitách i v ostatních segmentech holdingu (vzájemné zastupování s druhým kolegou na stejné pozici).

Příklady úkolů: supervize příprava na sezonu, investice do nových atrakcí. Supervize vybudování zábavního parku (dohled na management, poradenství s rozpočty, ideami, atd.). Analýza akvizičních příležitostí, zapojení do vyjednávání i celého procesu akvizice. Kontrola investičních záměrů - jak investiční žádanky, tak dohled nad realizací a termíny. Hledání příležitostí. 

Požadujeme

Hledáme vynikající ekonomické znalosti, předchozí zkušeností s management consultingem  (ideálně big4) a projektovým řízením (přechozí samostatené vedení projektů (hands-on)), nikoli v pouhé supervizi. Předchodzí působení v oblasti poskytování služeb (ideálně projekty/strategie, raději sales než risk). Proaktivní praktický přístup, důslednost, pečlivost. Asertivní, ale partnerské jednání. Excel na expertní úrovni, PowerBI výhodou + vztah k AI, Trello, atd. VŠ vzdělání a aktivní angličtinu.

Nabízíme

Zázemí silného holdingu, profesionální tým hlavní kanceláře a především velmi zajímavou a různorodou práci. Účast na zajímavých projektech s velkou zodpovědností a přímým dopadem. Vzhledem k velmi širokému portfoliu skupiny nenastane jednotvárnost ani stereotyp. Profesnímu rozvoji se nevyhnete, kariérní rozvoj v rámci holdingu možný a vítaný.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)