Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

Manažer strategických projektů - INSURANCE

03. 04. 2024

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit, hotelových a veletržních služeb, ve kterých je leaderem trhu v ČR. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket a flexibilních obalů a obchodník s elektroizolátory, dále ve společnostech zaměřených na finanční i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Zároveň rozjíždíme start-upy, například v oblasti online prodeje a aktuálně intenzívně ve zdravotnictví.

 

Vzhledem k rozšiřování portfolia a navyšování požadavků na správu a řízení dceřiných společností, hledáme nového kolegu/kolegyni na nově vytvořenou pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA se specializací na společnosti z oblasti POJIŠŤOVNICTVÍ, kde rosteme a plánujeme expandovat do dalších podoborů a do zahraničí. Nejsme přereportovaný korporát, ale co neměříme, neřídíme, reporting a rozpočtování hraje významnou roli ve výkonu akcionářských práv. 

Vaše role:
Osobní řízení strategických projektů většího i menšího rozsahu a supervize investičních projektů v jednotlivých společnostech skupiny SPGroup působících převážně v oblasti pojišťovnictví a IT. Identifikace růstových příležitostí a synergií napříč holdingem; vyhledávání projektových příležitostí k úspoře nákladů; participace na sestavení / oponenturách rozpočtů, projekty controllingu a interního auditu; metodické řízení projektových kanceláří napříč skupinou, rozvoj odpovědných osob v oblasti projektového řízení; atd. cesta k důkladnému seznámení je přes osobní účast na zasedáních představenstev a vybraných interních poradách svěřených společností a na poradách vedení holdingu.

Příklady úkolů: supervize stávajících společností, osobní účast na interních poradách, příprava anylýz, oponentury investičních záměrů. Koordinace expanze do zahraničí (diskuse nad sestavením rozpočtu včetně investic, dohled nad plněním všech legislativních povinností, sestavení harmonogramu, kontrola plnění úkolů, samosatné úkoly, ....), totéž u nového projektu od business case přes IT strukturu po harmonogramy (zahájení přípravných činnosti 2025); analýza pobočkové sítě, hledání slabých míst a příležitostí, ...

Požadujeme

Hledáme vynikající ekonomické znalosti, předchozí zkušeností s management consultingem a projektovým řízením (předchozí praktická zkušenost s vedením projektů s rozpočtem nejméně 20mil. Kč). Předchodzí působení v pojišťovnictví (ideálně projekty/strategie, raději sales než risk). Proaktivní praktický přístup, důslednost, pečlivost. Asertivní, ale partnerské jednání. Excel na expertní úrovni, PowerBI výhodou + vztah k AI, Trello, atd.

Nabízíme

Zázemí silného holdingu, profesionální tým hlavní kanceláře a především velmi zajímavou a různorodou práci. Účast na zajímavých projektech s velkou zodpovědností a přímým dopadem. Vzhledem k velmi širokému portfoliu skupiny nenastane jednotvárnost ani stereotyp. Profesnímu rozvoji se nevyhnete, kariérní rozvoj v rámci holdingu možný a vítaný.

Pozice není vhodná pro interim manažery, hledáme a nabízíme dlouhodobou spolupráci. Může být základem pro kariéru v consultingu nebo rychlým výtahem do top managementu.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)