Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

MANAŽER REALITNÍ DIVIZE

03. 05. 2022

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket, flexibilních obalů a nápojových etiket (OTK Group), dále ve společnostech zaměřených na finanční (Slavia Pojišťovna) i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit (Aquapalace Praha), hotelových a veletržních služeb (ABF), ve kterých je leaderem trhu v ČR. Jsme hrdí i na naše nejnovější start-upy v SuperNoty, No Limits Design a Bulovka Dental Clinic.

Hlavní kancelář holdingu zabezpečuje plynulý chod všech společností a zároveň řídí vlastní projekty -  spravuje nemovitosti, rozjíždí start-upy, poskytuje podporu a know how při řízení a nastavení strategie. Poslední roky se rozrostl počet nemovitostí přímo vlastněných / spravovaných naší centrálou a z tohoto důvodu bychom rádi rozšířili obchodní tým o nově vytvořenou pozici MANAŽER REALITNÍ DIVIZE.

Náplň práce je velmi široká – očekáváme manažerské zapojení do všech realitních projektů včetmě financování, ale i ostatních obchodních a M&A aktivit – zajištění obsazenosti vlastních administrativních nebo provozních budov, výkupy pozemků v zájmových oblastech, nákup / prodej administrativních budov, případně i nákup a prodej společností, jejich podílů, atd. Výkon náplně je velmi hands - on včetně přípravy smluv a vyjednávání technických specifikací ve smlouvách.

 

Požadujeme

Hledáme silnou vyzrálou osobnost s vlastní obchodní zkušenosti v realitní oblasti – očekáváme osobní zapojení do obchodu - hands-on řízení vlastních projektů. Potřebujeme zkušenost s výkonným řízením nemovitostních transakcí, výhodou zkušenost s M&A transakcemi (od přípravy teaseru po prodej / od analýzy po akvizici). Vítáme zkušenosti se zajišťováním financování a dobré vztahy, ale není podmínkou. Potřebujeme podnikatelský přístup „halíře dělají talíře“, kreativní myšlení (schopnost poradit si / hledat řešení ne protiargumenty), dotahování projektů, spolehlivost, urputnost. Vítáme technické znalosti z oblasti stavebnictví. Pro uřízení transakce potřebujeme velmi dobré právní a ekonomické povědomí – za smlouvu odpovídá držitel projektu. Dokončené VŠ vzdělání podmínkou, doplnění o MBA výhodou, aktivní český i anglický jazyk.

Vhodné pouze pro dlouhodobou spolupráci, spolupráce pod 5 let by nebyla přínosná.

Nabízíme

Zázemí silného holdingu, profesionální tým hlavní kanceláře a především kompaktní obchodní tým s inhouse právní, daňovou i technickou (stavební) podporou. Víceméně vlastní řízení času (nemyšleno home-office), administrativní podporu a zázemí krásné nové budovy na Praze 4. Vzhledem k velmi různorodému portfoliu skupiny nenastane jednotvárnost ani stereotyp. Pracovní prostředí formální, ale velmi přátelské, soudržné, podporující, nekonkurující si, zaměřené na výsledky ne na reporty.

Místo: Praha 4

Nástup: dohodou, čím dříve, tím lépe, projektů je hodně

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)