Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

MANAŽER PROJEKTU ZÁBAVNÍ PARK

06. 08. 2022

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket, flexibilních obalů a nápojových etiket (OTK Group), dále ve společnostech zaměřených na finanční (Slavia Pojišťovna) i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit (Aquapalace Praha), hotelových a veletržních služeb (ABF), ve kterých je leaderem trhu v ČR.

Pro naši hlavní kanceláře hledáme nového kolegu / novou kolegyni na pozici MANAŽER PROJEKTU ZÁBAVNÍHO PARKU - start - up tzv. "suché zábavy" - maximálně interaktivní a zábavní park budoucnosti.

Cílem Vaší činnosti tak bude:

Vytvoření multigeneračního zábavního centra zaměřeného na suchou zábavu maximalizující synergie s Aquapalace resortem.

První fáze - KONCEPCE zahrnuje analýzu trhu a trendů suché zábavy, analýzu potenciálu jednotlivých zákaznických segmentů a analýzu skladby nájemců komerčních prostor.

Druhá fáze – REALIZACE zahrnuje návrh zaměření zábavního centra, návrh skladby atrakcí a vytvoření funkčních požadavků pro projektanty budovy. V oblasti atrakcí vyhledání jejich dodavatelů a organizace výběrových řízení. V oblasti komerčních prostor identifikaci, oslovení, vyjednání nájemních podmínek s cílovými nájemci.

Konkrétněji:

-             Analýza trhu a trendů, detailní zmapování aktuálních projektů v regionu CEE včetněi projektů v přípravě;

-             Analýza zábavních a herních prvků, studování budoucích trendů (včetně kompletace technických parametrů a požadavků);

-             Poradenství při uspořádání zábavního centra, návrh segmentace zón (orientace na zákazníka, maximalizace ;

-             Poradenství při výběru atrakcí - konkrétní návhry včetně technických parametrů a kompletních požadavků pro práci       projektantů, po objednávku a realizaci;

-             Poradenství při skladbě nájemců, obchodní oslovení, vyjednávání podmínek, dotažení smluv a koordinace požadavků s projektanty i následně realizátory;

-             Spolupráce s projektanty, architekty, stavaři, účetními, právníky, atd. v průběhu celého procesu;

-             Koordinace všech zapojených partnerů a dodavatelů, maximalizace synergií s Aquapalace Praha

-             Supervize nastavení marketingové koncepce;

Další činnosti vedoucí k úspěšnému spuštění projektu.

Rozjezd projektu je plánován v horizontu 48 měsíců, spolupráce v této konkrétní roli tedy alespoň 2,5 roku, následně uvidíme. Umíme ocenit úspěch a dalš spolupráci (obvykle) vymyslíme k vzájemné spokojenosti. 

Požadujeme

Hledáme zkušenost s řízení reálného konkrétního investičního projektu, potřebujeme otevřenou mysl, zvídavost, pátrání, fantazii a zároveň strukturovanost a schopnost koncepčního přístupu.

VŠ vzdělání alespoň prvního stupně, perfektní češtinu a aktivní angličtinu (nejen porozumění prezentacím, ale i pro osobní návštěvy v zahraničí).

Poctivost, pracovitost, komunikativnost a odpovědnost.

 

Nabízíme

Samostatnost a odpovědnost za projektu + podporu hlavního týmu kanceláře - účetní, právníci, stavaři vč. inženýringu, vlastní architektonictké studio včetně návrhů interiérů, pro rozjezd HR podporu. Nadřízený velmi systematický, podporující, hledá úspěch.

Načasování: dohodou, i ihned

Nabídka: nová pozice, ohodnocení dle zkušeností s bonusy za dotažení milníků

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)