Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

PROJEKTOVÝ MANAŽER (management consulting)

23. 01. 2024

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit, hotelových a veletržních služeb, ve kterých je leaderem trhu v ČR. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket a flexibilních obalů a obchodník s elektroizolátory, dále ve společnostech zaměřených na finanční i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Zároveň rozjíždíme start-upy, například v oblasti online prodeje a aktuálně intenzívně ve zdravotnictví.

Vzhledem k rozšiřování portfolia a navyšování požadavků na správu a řízení dceřiných společností, hledáme nového kolegu/kolegyni na nově vytvořenou pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA se specializací na společnosti z oblasti SLUŽBY. Nejsme přereportovaný korporát, ale co neměříme, neřídíme, reporting a rozpočtování hraje významnou roli ve výkonu akcionářských práv.

Náplň práce:
Osobní řízení strategických projektů většího i menšího rozsahu a supervize investičních projektů v jednotlivých společnostech skupiny SPGroup působících převážně v oblasti poskytování služeb. Identifikace růstových příležitostí a synergií napříč holdingem; vyhledávání projektových příležitostí k úspoře nákladů; zavedení a metodické řízení projektových kanceláří napříč skupinou, rozvoj odpovědných osob v oblasti projektového řízení; atd. cesta k důkladnému seznámení je přes osobní účast na zasedáních představenstev a vybraných interních poradách svěřených společností a na poradách vedení holdingu.

Příklady úkolů: supervize start-up ve zdravotnictví (diskuse nad sestavením rozpočtu včetně investic, dohled nad plněním všech legislativních povinností, revize provozních řádů, koordinace vývoje webových stránek, ...), totéž u rozjezdu menšího zábavního parku; předběžná analýza investičních projektů (interní business cases - pořízení nové kogenerace, výměna osvětlení, atd. Projektová různorodost je velmi široká, napříč jde komunikace, kontrola termínů, analýzy.

Požadujeme

Hledáme vynikající ekonomické znalosti, předchozí zkušeností s management consultingem a projektovým řízením (předchozí praktická zkušenost s vedením projektů s rozpočtem nejméně 20mil. Kč) – rádi uslyšíme o Vašich klíčových úspěšných projektech. Proaktivní praktický přístup, důslednost, pečlivost. Asertivní, ale partnerské jednání. Aktivní čeština, alespoň komunikativní angličtina. Dlouhodobost, spolehlivost, poctivost.

Nabízíme

Zázemí silného holdingu, profesionální tým hlavní kanceláře a především velmi zajímavou a různorodou práci. Účast na zajímavých projektech s velkou zodpovědností a přímým dopadem. Vzhledem k velmi širokému portfoliu skupiny nenastane jednotvárnost ani stereotyp. Profesnímu rozvoji se nevyhnete, kariérní rozvoj v rámci holdingu možný a vítaný.

Pozice není vhodná pro interim manažery, hledáme a nabízíme dlouhodobou spolupráci. Může být základem pro kariéru v consultingu nebo rychlým výtahem do top managementu.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)