Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

M&A OBCHODNÍ MANAŽER

29. 07. 2020

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit, hotelových a veletržních služeb, ve kterých je leaderem trhu v ČR. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket a flexibilních obalů a výrobce elektroizolátorů, dále ve společnostech zaměřených na finanční i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Zároveň rozjíždíme start-upy, například v online prodeje,  aktuálně ve zdravotnictví.  Do kompaktního obchodního týmu hlavní kanceláře hledáme nového kolegu / kolegyni na pozici Obchodní manažer M&A

Nápň práce:

  • Aktivní zapojení do M&A aktivit – nákup a  prodej společností, jejich podílů, výkup pozemků,
  •  Zajištění obsazenosti nájemníky vlastních administrativních nebo provozních budov,  průmyslových areálů , atd. Vyhledávání akvizičních cílů,  zpracování analýz a vyjednávání o prodeji;
  • Vyjednávání o nákupu / prodeji developerských projektů;
  • Koordinace přípravy smluv, supervize DD;
  • Zajišťování financování (interní + externí).
    Dohled na post akviziční fázi.

Požadujeme

Hledáme předchozí obchodní zkušenosti – osobní zapojení do obchodu od vyhledávání akvizičních cílů / potenciálních kupců po uzavření transakce. Vítáme zkušenosti se zajišťováním financování. Potřebujeme podnikatelský přístup „halíře dělají talíře“, dotahování projektů, spolehlivost, urputnost.  Pro jednání s nájemci jsou výhodné technické znalosti, ale poskytneme podporu kolegů z developerské divize. Pro uřízení transakce potřebujeme velmi dobré právní a ekonomické povědomí – za smlouvu odpovídá obchodník. Dokončené VŠ vzdělání podmínkou, doplnění o MBA výhodou. 

Nabízíme

Zázemí silného holdingu, profesionální tým hlavní kanceláře a především kompaktní obchodní tým s inhouse právní, daňovou i technickou (stavební) podporou.  Víceméně vlastní řízení času (nemyšleno home-office), administrativní podporu a zázemí nové budovy na Praze 4. Vzhledem k velmi různorodému portfoliu skupiny nenastane jednotvárnost ani stereotyp.  

Pozice není vhodná pro interim manažery ani dobrodruhy, hledáme a nabízíme dlouhodobou spolupráci

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)