Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

INTERNÍ PRÁVNÍK / PRÁVNIČKA

01. 07. 2021

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit, hotelových a veletržních služeb, ve kterých je leaderem trhu v ČR. Do portfolia dále patří dominantní výrobce nápojových etiket a flexibilních obalů, dále podíly ve společnostech zaměřených na finanční i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí, pronájem vlastních průmyslových areálů a administrativních prostor či realizující developerské projekty. Zároveň rozjíždíme start-upy, nejnověji například v online oblasti nebo ve zdravotnictví.  Do naší hlavní kanceláře, která výkonně řídí přes 35 z 65 společností v portfoliu celkem hledáme kolegu / kolegyni na nově otevřenou pozici INTERNÍ PRÁVNÍK / PRÁVNIČKA

Náplň práce je velmi široká – od rutinní právní agendy po zapojení do všech M&A aktivit – nákup prodej společností, jejich podílů, výkup pozemků, pronájmy prostor vybavených / před rekonstrukcí na míru klientovi, atd.  Manažerské vedení významných právních případů, koordinování externistů, zajišťování posudků a dalších podkladů, koordinace zapojených osob včetně předsedy představenstva. Významnou součástí je účast na zajištění a následném reportingu bankovního financování. Spolupráce s dvorní externí advokátní kanceláří i dalšími externisty. Podmínkou obeznámení s kompletním chodem společnosti je účast na pravidelných poradách vedení i vedení vlastní právní porady. 

Požadujeme

Hledáme silnou vyzrálou osobnost s velmi dobrou znalostí korporátního a obchodního práva, zkušeností s nemovitostními transakcemi, ale i pracovním právem. Hledáme právníka, který se nebojí argumentovat, identifikovat problém a hledat řešení. 

Nabízíme

Zázemí silného holdingu, profesionální tým hlavní kanceláře složený z expertů na dané oblasti. Víceméně vlastní řízení času (nemyšleno home-office), administrativní podporu a zázemí krásné nové budovy na Praze 4. Vzhledem k velmi různorodému portfoliu skupiny nenastane jednotvárnost ani stereotyp. Pracovní prostředí velmi přátelské, soudržné, podporující, nekonkurující si,  zaměřené na výsledky, ne na reporty.   

Další postup: Osobní setkání, diskuse nad projekty, detailní představení pozice, kompetencí, cílů osobních i firemních.  Druhé kolo: setkání s provozním ředitelem (přímý nadřízený).

Nástup: dohodou

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)