Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

INTERIM CFO (dlouhodobá interní role)

09. 05. 2023

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket, flexibilních obalů a nápojových etiket (OTK Group), dále ve společnostech zaměřených na finanční (Slavia Pojišťovna) i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit (Aquapalace Praha), hotelových a veletržních služeb (ABF), ve kterých je leaderem trhu v ČR. Věnujeme se i start-upům, nejnověji No Limits Design a Bulovka Dental Clinic. 

Manažerský tým holdingu řeší rozmanité projekty jak samostatné, tak ve prospěch jednotlivých dceřinek. To jsou nejčastěji projekty, na které lokální management nemá výkonný prostor, rozjezd start-upů a podpora nových manažerských týmů, projekty na synergické efekty (strategický nákup, obchodní příležitosti, společná vyjednávání, atd.).  

Průběžně hledáme posily do našeho oddělení Corporate Governance, které má za úkol podporovat dceřiné společnosti v jejich růstu, zároveň nastavovat reporting, controlling, risk management a spolupracovat na stanovení strategie a rozpočtů na další období. Nová posila bude vést své vlastní projekty z oblasti finančního řízení a zároveň se bude seznamovat s chodem holdingu a jednotlivých společností prostřednictvím účasti na zasedání představenstev a porad vedení tak, aby v případě plánovaného nebo nenadálého výpadku mohla zastoupit.

Interim management ve společnostech skupiny: 
- Převzetí uvolněné pozice člena managementu společnosti (CFO), dočasný záskok nebo výpomoc (např. akvizice, expanze, atd.); 
- zajištění zachování kontinuity v day-to-day agendě a dokončení rozpracovaných úkolů; 
- aktivní řešení krizových situací; 
- účast na tvorbě strategického plánu a jeho realizace; 
- hledání vnitřních úspor; 
- stabilizace a motivace nejen managementu, ale všech zaměstnanců; 
- příprava společnosti na nové řízení a aktivní zapojení do výběru nástupce; 
- reportování představenstvu.

Řízení projektů: 
- řízení projektů v oblasti change managementu, cost controllingu a investic; 
- účast na zasedání představenstev společnosti; 
- řešení mimořádných úkolů z představenstev.

Budování znalostního potenciálu: 
- účast na zasedání představenstev společností skupiny SPG; 
- účast při strategických rozhodnutích a projektech společností skupiny SPG; 

Požadujeme

- alespoň 5 let na pozici CFO, ideálně z oblasti výroby; preferujeme zkušenost ze soukromého sektoru, zvládání obtižných etap, ...;
- strukturovanost, preciznost;
- zkušenost s prosazováním finančních zájmů napříč společností;
- výborné znalosti účetnictví a controllingu;
- vítáme oborovou různorodost - know how a nový pohled do managerského týmu holdingu;
- zkušenost s řešením financování - provozní, akviziční, investiční, factoring;
- pružnost, rychlost adaptace na prostředí a nastavené procesy;
- konzultantské nastavení, ale dlouhodobost a stabilitu;
- dokončené VŠ vzdělání ekonomického nebo technického směru;
- čeština + aktivní angličtina;
- manažerské dovednosti, otevřenost, pružnost, vztahovost;
- orientaci na výsledek a dlouhodobé důsledky kroků.

Nabízíme

Načasování: jaro / léto 2024

Nabízíme dlouhodobou spolupráci, při znalosti fungování holdingu bude zapracování vždy rychlejší a nastavená opatření účinnější. Do pěti lety očekáváme převzetí role holdingového CFO.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)