Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

HR MANAGER - pojišťovna

02. 06. 2021

Slavia pojišťovna:

Kdo jsme: jsme moderní společnost v konzervativním regulovaném oboru s přesně stanovenými pravidly. Naším cílem je být štikou na českém pojistném trhu. Rychlost a flexibilitu máme v krvi – přinášíme nové produkty, inovujeme, posouváme obor.   Nehrajeme si na diversitu, agility ani flow, přesto se nám daří držet personální stabilitu, věkovou pestrost (brigádníky od 18 po  65+) a genderovou vyrovnanost nejen v top managementu. Největším přínosem je atraktivní náplň práce a rychlost našeho rozhodování a implementace. Díky menšímu kolektivu je možné vidět přímo výsledky své práce a podílet se na směřování společnosti. 

Požadujeme

Potřebujeme zkušenosti v následujících oblastech:

HR: komplexní řízení lidských zdrojů, zajištění plánování a rozpočtu, správa benefitních programů, atd.

Nábor: kompletní řízení náboru zaměstnanců jak do kmenového stavu, tak výpomoc s náborem externích pracovníků. Zapojení moderních postupů a nástrojů do procesu náboru. Rosteme.

Vzdělávání: Organizace rozvojových aktivit. Organizace intensivního školicího programu, zvyšování odborné způsobilosti a evidence povinných školení.

Posílení interní komunikace: ve spolupráci s PR a vedením společnosti rozvíjet interní komunikaci, podpořit komunikaci cílů a strategie společnosti.

Personalistika: zajištění všech pracovních smluv, DPČ i DPP i smluv s externisty a související vstupní i výstupní dokumentace, komunikace s mzdovou účetní.

Hledáme seniorní ho samostatného kolegu / kolegyni s VŠ vzděláním schopného pracovat v kolektivu, ale s minimem supervize, tedy s dostatečnou odbornou praxí pokrývající výše uvedené oblasti a s velmi dobrou znalostí pracovněprávní legislativy, vysokou míru spolehlivosti a odpovědnosti. Výhodou je znalost personálních požadavků v oblasti pojišťovnictví (SII, IDD).

Nabízíme

Přidejte se k nám a získáte strategickou roli zapojenou do všech oblastí rostoucí pojišťovny. 

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)