Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

HLAVNÍ ÚČETNÍ - investiční skupina

22. 03. 2022

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket, flexibilních obalů a nápojových etiket (OTK Group), dále ve společnostech zaměřených na finanční (Slavia Pojišťovna) i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit (Aquapalace Praha), hotelových a veletržních služeb (ABF), ve kterých je leaderem trhu v ČR. Jsme hrdí i na naše nejnovější start-upy v SuperNoty, No Limits Design a Bulovka Dental Clinic.

Účetní oddělení hlavní kanceláře vede účetnictví pro hlavní holdingové společnosti (a.s.), spv (nemovitostní projekty, developerské projekty v různém stádiu rozpracovanosti) a menší společnosti, start-upy a nové akvizice. Účetní tým se skládá z 4,5 samostatných odpovědných účetních a skvělé mzdové účetní na zkrácený úvazek. Sehraný tým bohužel opouští Hlavní účetní z osobních důvodů.

Náplň práce:
- organizační a metodické vedení podřízených, jejich výběr, motivace a rozvoj;
-samostatné vedení a zpracování účetnictví a evidencí několika vybraných společností;
- příprava podkladů pro účetní konsolidaci společností ve skupině a zpracování konsolidace;
- spolupráce při stanovení vnitřních směrnic pro potřeby vedení účetnictví dle Zákona o účetnictví, vyhlášky a českých účetních standardů;
- stanovení zásad pro vedení operativních evidencí a oběhu dokladů a kontrola jejich dodržování;
- kontrola všech účetních dokladů z hlediska věcné a formální správnosti vč. souvisejících smluvních podkladů, spolupráce s právním oddělením;
- kontrola úhrad závazků, kontrola a zajištění platebního styku (splatnost příkazů k úhradě, doručení do bank);
- interní audit účetnictví jednotlivých společností;
- zpracování měsíčních přiznání k DPH a KH včetně kontroly přiznání jednotlivých společností;
- koordinování a spoluúčast při účtování závěrkových operací;
- zpracování účetních závěrek společností;
- zpracování Přiznání k dani z příjmů právnických osob vybraných společností;
- zpracování přiznání k silniční dani, k dani z nemovitých věcí a k dani z nabytí nemovitých věcí jednotlivých společností;
- příprava a spolupráce při provedení auditů auditorskou společností;
- zpracování výkazů a zajištění úhrad a doručení státem požadovaného výkaznictví;
- komunikace s podporou účetního software (POHODA);
- sestavování výkaznictví dle potřeb českého statistického úřadu;
- komunikace s bankami, správci daní, auditory;
- podpora managementů společností a spolupráce s ostatními odbornými útvary v rámci skupiny podniků SPGroup a.s. ve spolupráci s Finančním ředitelem.

Požadujeme

- dokončené VŠ vzdělání ekonomického směru;
- 10 let zkušeností s vedením účetnictví, alespoň 5 let v manažerské roli;
- zralost, nadhled, klid a rozvahu;
- velmi dobrou znalost zákonů a předpisů;
- aktivní přístup k práci a zodpovědnost;
- dobré organizační schopnosti, preciznost a dotahování;
- odolnost vůči stresu(čím lepší organizace, tím méně stresu);
- praktická znalost MS Office, zkušenosti s POHODOU.

Výhodou působení v poradenské společnosti - vedení účetnictví pro klienty z různých oborů s náročnější než běžnou problematikou.

Nabízíme

- perspektivu dlouhodobého uplatnění u stabilního zaměstnavatele, poctivé pečlivé vedení účetnictví, pestrou náplň práce, klidného a velmi znalého nadřízeného.

Nástup: co nejdříve - stávající kolegyně potřebuje skončit z osobních důvodů co nejdříve, z důvodu zapracování a předání agendy uvítáme alespoň kratší souběh.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj profesní životopis s průvodním dopisem vystihujícím Vaši motivaci. Těšíme se na setkání s Vámi

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)