Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

FINANČNÍ ANALYTIK / ANALYTIČKA

22. 09. 2021

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket, flexibilních obalů a nápojových etiket (OTK Group), dále ve společnostech zaměřených na finanční (Slavia Pojišťovna) i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit (Aquapalace Praha), hotelových a veletržních služeb (ABF), ve kterých je leaderem trhu v ČR. Jsme hrdí i na naše nejnovější start-upy v SuperNoty, No Limits Design a Bulovka Dental Clinic.

Z důvodu posunu naší skvělé kolegyně do výkonné role v rámci holdingu hledáme kolegu / kolegyni na její pozici. Kolegyně nastoupila teprve před rokem, ale skvěle se zapracovala a pozici vybudovala. I tak je zde prostor pro převzetí agendy a další vývoj role.

Role:
• Tvorba, správa a rozvoj metodiky manažerského reportingu a budgetingu pro skupinu SPG vč. správy nástrojů (xls, Power BI);
• Verifikace shody obsahu manažerského reportingu s účetnictvím, resp. primárními účetními doklady;
• Tvorba predikcí, forecastingu a pokročilých analýz v oblasti financí (pravidelných i ad hoc);
• Metodická i faktická podpora, zaškolení a rozvoj odpovědných osob v oblasti reportingu v jednotlivých společnostech skupiny SPG;
• Komunikace a podpora dceřiných společností na úrovni účetní / controller / finanční / generální ředitel;
• Příprava agregovaného reportu za dceřiné společnosti pro poradu vedení společnosti
• Identifikování a vyhodnocování vývojových trendů, které mohou ovlivnit dosahování cílů společností
• Další činnosti dle potřeb Ředitele Corporate Governance / Předsedy představenstva.

Požadujeme

- praktickou znalost a praxe v účetnictví dle ZoÚ;
- znalost nástrojů ekonomických analýz a reportingu;
- předchozí zkušenost s datovou analýzou a s vytvářením reportingového systému;
- vynikající analytické schopnosti;
- zkušenost s vizualizací dat a s interpretací reportů managementu;
- schopnost interpretovat data;
- samostatnost, systematičnost, vytrvalost a pečlivost;
- znalost MS Excel na expertní úrovni, MS PowerPoint na uživatelské úrovni.

Nabízíme

Zázemí silného holdingu, profesionální tým hlavní kanceláře a především velmi zajímavou a různorodou práci . Práci na zajímavých projektech s velkou zodpovědností a přímým dopadem. Vzhledem k velmi širokému portfoliu skupiny nenastane jednotvárnost ani stereotyp. Profesnímu rozvoji se nevyhnete, kariérní rozvoj v rámci holdingu možný.

Pozice není vhodná pro interim manažery ani konzultanty, hledáme a nabízíme dlouhodobou spolupráci

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)