Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

FACILITY MANAGER

16. 11. 2022

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket, flexibilních obalů a nápojových etiket (OTK Group), dále ve společnostech zaměřených na finanční (Slavia Pojišťovna) i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit (Aquapalace Praha), hotelových a veletržních služeb (ABF), ve kterých je leaderem trhu v ČR. Jsme hrdí i na naše nejnovější start-upy v SuperNoty, No Limits Design a Bulovka Dental Clinic.

Hlavní kancelář holdingu se kromě zajištění chodu holdingu a správy majetkových účastí stará i o rostoucí portfolio nemovitostí (administrativní budovy, lékařský dům, výrobní a skladovací areály, investiční pozemky, atd.). Zkušení obchodníci se starají o jejich naplněnost a pro provoz využívají služeb menších či větších facility firem. S tím, jak portfolio roste přišel čas na vytvoření interní pozice FACILITY MANAGER.

Nový kolega (kolegyně) uleví obchodníkům a převezme komplexní zodpovědnost za svěřené nemovitosti po technické, provozní i ekonomické stránce.

Náplní práce bude zajištění komplexní správy svěřených nemovitostí a zajištění celkového souladu s potřebami nájemníků; plánování oprav a údržby ve spolupráci s kolegy z holdingu (developerská divize) a externisty; plánování a zajištění podpůrných služeb a jednání s dodavateli služeb (opravy, údržba, revize, atd.); příprava ročních rozpočtů jednotlivých svěřených nemovitostí OPEX a CAPEX; řešení měsíčních rozúčtování služeb a ročního zúčtování; řešení podpůrné infrastruktury objektů. Interní spolupráce s účetním oddělením, právníkem, obchodníky a projektovými manažery s developerské divize.

Požadujeme

Pro úspěšné zvládnutí role hledáme alespoň 5 let zkušeností v oblasti samostatné správy nemovitostí, dokončené VŠ vzdělání (stavební směr, případně další technický), výbornou znalost práva a legislativy v oblasti správy nemovitostí; velmi dobré technické znalosti a myšlení; dotahování úkolů, business cítění, samostatnost, odpovědnost a poctivost.

Všichni se těšíme, že se naše agenda facility managementu zcentralizuje a dotčeným kolegům částečně uleví. I proto je spolupráce zajištěna a těšíme se na Vás :-)

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)