Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

Estetický DERMATOLOG

13. 05. 2021

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket, flexibilních obalů a nápojových etiket (OTK Group), dále ve společnostech zaměřených na finanční (Slavia Pojišťovna) i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit (Aquapalace Praha), hotelových a veletržních služeb (ABF), ve kterých je leaderem trhu v ČR. Jsme hrdí i na naše nejnovější start-upy v SuperNoty, No Limits Design a Bulovka Dental Clinic.

V současné době připravuje rozjezd nové kliniky estetické medicíny jako spřízněného projektu úspěšné Bulovka Dental Clinic v moderním zcela renovovaném komplexu Bulovka medical centre. Plánujeme pozvolný start, jehož spolutvůrcem můžete být i Vy.

Aktuálně hledáme dynamického zkušeného odborníka na pozici Estetický DERMATOLOG, který by se aktivně podílel na koncepci vznikající kliniky. Jsme otevřeni spolupráci na plný i zkrácený úvazek s nástupem dohodou, nutné je oprávnění pro výkon samostatné praxe a minimálně 3 roky relevantní praxe v oboru estetické dermatologie.

Stejně jako u dentální kliniky připravujeme pro tento projekt ordinace, technické i materiálové vybavení ve spolupráci s našimi lékaři, abychom zajistili jejich komfort při práci a tím maximalizovali spokojenost pro klienty.

Vaší náplní práce by bylo v první fázi aktivní poradenství pro koncepci rozsahu poskytovaných služeb, business plánu a cenotvorby. Rovněž doporučení rozsahu přístrojového a materiálového vybavení. Následně komplexní diagnostická a léčebná péče o klienty kliniky.

V první fázi provozu zafixujeme Vaši odměnu, od plného rozjezdu máme připravený atraktivní motivační program.

Pokud chcete spoluvytvářet kliniku estetické medicíny, pojďte s námi do toho a potkejme se.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)