Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

ENERGY EXPERT SKUPINY

15. 06. 2022

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, tj. dominantní výrobce nápojových etiket, flexibilních obalů a nápojových etiket (OTK Group), dále ve společnostech zaměřených na finanční (Slavia Pojišťovna) i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit (Aquapalace Praha), hotelových a veletržních služeb (ABF), ve kterých je leaderem trhu v ČR. Jsme hrdí i na naše nejnovější start-upy v SuperNoty, No Limits Design a Bulovka Dental Clinic.

Hlavním úkolem bude řízení skupinového obchodníka s energiemi a hledání a implementace projektů pro úspory energií. 

Náplní práce tedy bude formulace strategie energetického mixu firem skupiny SPGroup (budovy i technologie), řízení provozu interního obchodníka s energiemi (elektřina, plny) pouze pro potřeby skupiny; hledání úspor energií a návrh technických řešení a konceptů v oblasti úspor energie a energetické nezávislosti; organizace energetických auditů a posudků; formulace zadání pro poptávkové řízení, vyhodnocení, objednání a supervize výstavby / implementace; vyhledávání relevantních dotací, atd. 

 

Požadujeme

Pro úspěšné zvládnutí role potřebujeme dokončené vysokoškolské vzdělání technického směru (energetika, stavebnictví TZB); alespoň 5 let praxe v oboru, aktivní znalost českého jazyka + angličtinu alespoň na úrovni čtení technické dokumentace. Dále potřebujeme zkušenost se zaváděním projektů na úspory energií, schopnost formulovat zadání, vedení poptávkového řízení, vyhodnocení a realizace. Vítáme projektové řízení, analytické myšlení, systematičnost a urputnost. Výhodou zkušenost se získáváním dotačních titulů. Potřebujeme velmi dobré komunikační dovednosti a vyjednávací schopnosti, schopnost hledat a studovat informace, rozšiřovat si znalosti a edukovat kolegy na různé úrovni znalosti oboru.

Nabízíme

Nabízíme zajímavou náplň práce, velmi progresívního akcionáře podporující tento typ rozvojových, často ojedinělých projektů, odpovídající finanční ohodnocení + bonusy za mimořádné realizace, podporující a hlavně spolupracující tým hlavní kanceláře i v jednotlivých dceřinkách. Dlouhodobou spolupráci a perspektivu. 

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)