Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

CFO (výrobní společnost) Kolín

21. 06. 2024

 

Skupina SPGroup patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice. Nejvýkonnější část portfolia holdingu tvoří segment volnočasových aktivit, hotelových a veletržních služeb, ve kterých je leaderem trhu v ČR. Do portfolia dále patří podíly v průmyslových podnicích, dále ve společnostech zaměřených na finanční i nefinanční služby, ve společnostech zprostředkovávajících prodej nemovitostí či realizující developerské projekty. Zároveň rozjíždíme start-upy, například v oblasti online prodeje a nejnověji ve zdravotnictví.

Naše společnost OTK Printing &  Packagingmá dlouholetou tradici, patří mezi špičky ve svém oboru, dodává lokálním i nadnárodním klientům, má spokojené zaměstnance s minimální fluktuací. Pravidelně investujeme do nových technologií i údržby. Za posledních 18 měsíců jsme udělali velký pokrok ve výrobě poznamenané zkracováním zakázek (zrychlení nájezdů, zrychlení výkonu strojů, eliminace prostojů kvůli poruchám, atd.). Vypořádali jsme se s energetickou krizí (některé úsporné projekty stále dobíhají) i zdražováním vstupů. Očistili jsme firmu o historické nepořádky (nepotřebné majetky, staré zásoby, ...). Ale ... tržby se roky drží lehce nad 1mld., HV smutné. Balancujeme mezi splatností faktur u nadnárodních klientů vs. platby předem u dodavatelů. Šéf financí zanechal výraznou stopu, pomohl firmě přejít přes nejtěžší období, ale nakonec mu to stačilo. Po několikaměsíčním finančním řízení částečně suplovaným z hlavní kanceláře s dokončením několika projektů jsme připraveni na předání internímu řediteli. 

Náplní práce je kompletní finanční řízení společnosti s účtárnou vedenou velmi zkušenou hlavní účetní, seniorním controllerem, referentem financování a právním oddělením. Péče o finanční zdraví společnosti, řízení peněžních toků, zajišťování externího financování včetně dotací, správa závazků a pohledávek a hledání úspor a synergií napříč společností. Sestavení ročního finančního plánu, pravidelná kontrola jeho plnění, pravidelný forecasting finančních výsledků včetně přípravy reportů akcionáři a reportování představenstvu. Očekáváme úzkou spolupráci s personálním úsekem, challengování nákupu. V příštím období bude třeba řešit implementace nového IS.

Požadujeme

Hledáme tedy zkušeného Finačnního ředitele / ředitelku, který/á dotáhne výše naznačené výzvy, povzbudí kolektiv a provede firmu do další etapy. Uvidí další výzvy a příležitosti a pomůže firmě k růstu. Musí mít zkušenost z továrny, uvítáme řešení náročnějších úkolů a výzev. VŠ vzdělání ekonomického směru, ale více vítáme směr technický než účetní. Aktivní čeština + angličtina. Měl/a by být spíše týmový než solitér, ale schopný/á challengovat ostatní úseky, řešení drobných nechat na podřízených, řídit firemní finance strategicky. Potřebujeme +10let zkušeností  s finančním řízením obdobně rozsáhlé výrobní společnosti s uvedenou agendou. Zkušenost bankovním financováním, řízením rozsáhlých investic a dotahováním implementace IS. Očekáváme vynikající manažerské dovednosti, tlak na procesní dokonalost, praktický přístup k řešení problémů, dotahování úkolů a důslednost. Podnikatelské myšlení a a schopnost jasné a přesné komunikace.

Nabízíme

přímou vazbou na akcionáře a jeho zástupce, kteří podporují změny a umí sladit požadavky na „své ředitele“ vs. jejich vytíženost skutečnou prací a ne "en reportováním pro reportování". Pravidelný měsíční reporting přímo v továrně, rozhodovací rychlost a operativnost. Dlouhodobá spolupráce 5+ let podmínkou. 

Nástup: dohodou, možno i ihned, ale rádi počkáme. Letní dovolenou umožníme i v případě dřívějšího startu.

Místo výkonu: Kolín (denní přítomnost)

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)