Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

BUSINESS DEVELOMENT MANAGER (online portál 2)

29. 08. 2018

Úspěšně zavedený online rezervační portál začíná budovat "sestřičku". Z tohoto důvodu hledáme BDManagera, který/á pomůže s jeho rozjezdem. Technické i administrativní zázemí šlape, hledáme business naplnění.

Náplň práce:

- akvizice partnerů z oblasti vydavatelství, nakladatelství, výrobních společností atd.
- vyjedávání podmínek obchodních, právních i technických, sjednvání lhůt a termínů, atd.
- prodej reklamních banerů a hlední dalších příležitostí pro spolupráci;
- řešení případných reklamací a provozních záležitostí s partnery, atd.

Požadujeme

- předchozí zkušenosti z vydavatelství / nakladatelství podmínkou;
- podnikatelský duch - hledáme spolutvůrce projektu;
- obchodní zkušenosti, znalost oboru, provizí, kontakty, atd.
- samostatost, rozhodnost, dotahování úkolů;
- systematičnost, trpělivost a cílevědomost a dlouhodobost;
- výhodu znalost online prostředí (e-shop, platby, nastavování technických parametrů, atd.);
- aktivní znalost anglického jazyka.

Nabízíme

- aktivní účast při budování nového portálu;
- zázemí silného investora s jasnou vizí;
- finanční ohodnocení s bonusovým systémem;
- dlouhodobou spolupráci. 

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)