Volné pozice

zpět na výpis pracovních pozic

AKVIZITOR DEVELOPERSKÉ DIVIZE

14. 12. 2021

Pro naši developerskou divizi zabývající se pozemním stavitelstvím hledáme schopného akvizitora s chutí podílet se na vzniku zajímavých projektů. Aktuálně poptáváme pozemky pro rezidenční development (Praha + perimetr do 100 km, případně pozemky v zájmové oblasti, administrativní / bytové domy v určených lokalitách, hotely ke koupi nebo převzetí nájemní smlouvy, atd. Několik projektů je v různé fázi rozpracovanosti, potřebujeme převzít a dotáhnout. 

Náplň práce:
• samostatné vyhledávání akvizičních cílů dle dlouhodobých i aktuálních potřeb, systematické prohledávání určených lokalit;
• analýza nemovitosti a lokality a provádění místního šetření;
• vyjednávání a příprava kupních a nájemních smluv (ve spolupráci s interním právníkem), kontrola a kompletace příslušné dokumentace;
• udržování vazeb se zprostředkovateli a poradci;
• úzká spolupráce s Projektovými manažery.

Požadujeme

Potřebujeme:
• Dokončené VŠ vzdělání stavebního směru;
• Zkušenost s akviziční činností, prokazatelné úspěchy;
• Velmi dobrá orientace v katastrálních mapách, znalost koeficientů zastavitelnosti, atd.
• Velmi dobrá orientace v projektové dokumentaci a technických normách;
• velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnosti;
• kreativita, cílevědomost, rozvážnost, důslednost;
• mobilita, ŘP sk. B;
• Výhodou jsou kontakty na developery, stavební úřady a městské odbory, výstavby a územního plánování.

Nabízíme

U nás najdete sehraný tým projektových manažerů odpovědných za své projekty, ale vzájemně propojených a zastupujících se. U náročnějších projektů bude spolupracovat právník, obchodníci a kolegové na financování. 
Zajímavý fix s motivační složkou dle výkonů.

Nástup. 2022 - dohodou

 

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře:

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti REX FACTUM s.r.o., IČ: 27439275, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním Vámi předem odsouhlaseným zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a bude k nim mít přístup pouze příslušný zaměstnanec, vedení naší společnosti a dále Vámi předem odsouhlasení zaměstnavatelé, poptávající danou pozici. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.

(max. 3 MB)